ATELIER GEUZENAGENDA

CARTOONALE 'DE GEUS' 2017

THEMA : Mens en Water (in de natuur, ontspanning, verontreiniging,...)

THEME: Man and Water (in nature, leisure, pollution,...)

Deadline: 20 augustus/august 2017

 

Reglement (Ned) Deelnemingsformulier
 
Rules (Eng) Entry Form
 
Règlement (Fr) Formulaire d’inscription
 
Regulierung (De) Einschreibungsformular
 
Regulamento (Por) Formola’rio de insçriçao

 

 

HET KUNSTENAARSCOLLECTIEF DE GEUS

Het kunstenaarscollectief De Geus, opgericht in 1996, is een organisatie van de culturele vereniging De Geus uit Lebbeke aangesloten bij de Oost-Vlaamse sociaal-culturele organisatie Curieus erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Doelstelling: Het promoten van alle mogelijke kunstvormen in het algemeen en de teken- en schilderkunst in het bijzonder door:

  • Het ter beschikking stellen van een atelier voor academiestudenten en afgestudeerden.
  • Het organiseren van teken- en schildercursussen.
  • Het organiseren van tentoonstellingen voor leden en derden.
  • Het uitschrijven van prijzen.
  • Bezoeken aan tentoonstellingen, musea en andere culturele manifestaties.
  • Samenwerking met andere kunstzinnige en culturele organisaties of individuele kunstenaars.
  • De werking van een jeugdatelier.

Meer informatie vind je bij Jos Vanhenden: jos.vanhenden@telenet.be of 0495/43 88 50

Atelieradres.

Posstraat 1 9280 Lebbeke (centrum). Ruime en vrije parking op de speelplaats

Meer informatie steel je door op de link links te klikken