HET KUNSTENAARSCOLLECTIEF DE GEUS

Het kunstenaarscollectief De Geus, opgericht in 1996, is een organisatie van de culturele vereniging De Geus uit Lebbeke aangesloten bij de Oost-Vlaamse sociaal-culturele organisatie Curieus erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Doelstelling: Het promoten van alle mogelijke kunstvormen in het algemeen en de teken- en schilderkunst in het bijzonder door:

  • Het ter beschikking stellen van een atelier voor academiestudenten en afgestudeerden.
  • Het organiseren van teken- en schildercursussen.
  • Het organiseren van tentoonstellingen voor leden en derden.
  • Het uitschrijven van prijzen.
  • Bezoeken aan tentoonstellingen, musea en andere culturele manifestaties.
  • Samenwerking met andere kunstzinnige en culturele organisaties of individuele kunstenaars.
  • De werking van een jeugdatelier.

Meer informatie vind je bij Jos Vanhenden: jos.vanhenden@telenet.be of 0495/43 88 50

Atelieradres.

Posstraat 1 9280 Lebbeke (centrum). Ruime en vrije parking op de speelplaats

Meer informatie steel je door op de link links te klikken