AGENDA

 
De Geus is een culturele vereniging te Lebbeke en maakt deel uit van Curieus. Naar goede gewoonte organiseren deze curieuze geuzen allerlei activiteiten in en rond Lebbeke. De Geusquiz en de tentoonstellingen zijn befaamd.

Creatief is deze Geus wel; zo kan elk schilderend talent terecht in het open atelier, kan men zijn kunnen bijschaven in de teken- en schildercursus en kunnen de allerjongsten expressief zijn met verf en potlood.

Met andere woorden, de Geus is een organisatie voor elk wat wils ...

What's in a name?

Met de term geuzen werden aanvankelijk de Nederlandse tegenstanders van de Spaanse koning Filips II aangeduid. Later verwees de term specifiek naar de partizanen die te land (de zogeheten bosgeuzen of wilde geuzen) dan wel te water (watergeuzen) de Spanjaarden bestreden.

Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux . Dat woord betekent armoedzaaier of schooier , maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden niet Spaansgezind was.

De oorsprong van de benaming geus' ligt bij een uitspraak van graaf Karel van Berlaymont (Ce ne sont que des gueux': vertaling: het zijn slechts bedelaars ), die landvoogdes Margaretha van Parma gerust wilde stellen toen de in het Eedverbond der Edelen verenigde aristocratie haar op 5 april 1566 een smeekschrift aanbood, gericht tegen Filips II en de inquisitie . Zij namen daarop zelf het scheldwoord over en veranderden het daarmee van een negatieve in een positieve benaming.

Nog altijd wordt de term geuzennaam op die manier gebruikt. (bron: uit IzyNews Encyclopedie)